corporate identity, graphic design 4you

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINE&ART s. r. o., Nitrianske Sučany 479, 972 21 Nitrianske Sučany, IČO: 46 696 733, IČ DPH: SK2023523249
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel. Sro, Vložka číslo: 23680/R

tel.: 0905 345 113, e-mail: bartolen@wine4you.sk, bartolen@b-art.sk www.wine4you.sk